Cilj i aktivnosti

CRP projekt je bio aktivan od 2007-2011. godine.

Cilj projekta bio je proširiti znanje o novim operativnim metodama i alatima za unapredenje razvojnih procesa u hrvatskim tvrtkama. Cilj se postigao pružanjem tehnicke pomoci i kreiranjem foruma za razmjenu strucnog znanja i iskustva o alatima i metodama koje se nalaze u pozadini suvremenih razvojnih procesa te kreiranjem strucne mreže tvrtki, akademskih institucija i pojedinaca za uzajamnu podršku i pomoc. Projekt se usredotocio na prakticnu primjenu alata i metoda razvoja kao i na organizacijske posljedice njihove primjene.

Aktivnosti Centra za razvoj proizvoda bile su:

  • organiziranje cjelodnevnih radionica o temama vezanim uz suvremeni razvoj proizvoda u suradnji s drugim sveučilištima i gostujućim predavačima – 3 puta godišnje
  • održavanje cjelodnevne radionice za sudionika centra s mogućnošću prezentiranja vlastitih problema, rješenja, projekata itd. – 1 puta godišnje
  • suradnja na pojedinim projektima - implementacije metoda, tehnika i računalnih alata
  • suradnja u edukaciji budućih inženjera kroz završne i diplomske radove
  • suradnja u specijalističkoj edukaciji postojećih stručnjaka putem radionica na zadanu temu
  • suradnja na specijalističkim i doktorskim programima edukacije
  • aktiviranje i održavanje web portala sa svim relevantnim informacijama