Podaci o predavaču

Tomaž Savšek, dr.sc.

e-mail: T.Savsek@tpv.si

naziv tvrtke: TPV
adresa: -
grad: Novo mesto
poštanski broj: -
država: Slovenia
web: www.tpv.si

biografija:
Izobraževanje:

2006 Diploma o upravljanju virov Mednarodne podiplomske šole v Montereyu, California.
1997 Diploma o doktoratu znanosti Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko.
1992 Diploma o magisteriju elektrotehnike Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko.
1989 Diploma visokošolskega študija elektrotehnike Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko.


Službena kariera:

2007 - pomočnik generalnega direktorja TPV d.d. Novo mesto
2006 – 2007 direktor za upravljanje virov v TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.
2004 - 2006 sekretar na Ministrstvu za obrambo RS (MORS) / vodja programa Razvoj in raziskave: podprogram znanstvene raziskave (CRP MIR) in podprogram tehnološki razvoj (TP MIR).
2002 - 2006 državni podsekretar na Ministrstvu za obrambo / vodja Sektorja za obrambno planiranje.
2001 – 2002 vodja Oddelka za operacijske raziskave in simulacije v MO.
1999 – 2000 samostojni pomočnik za informacijsko izobraževanje v Slovenski vojski.
1995 – 1999 pomočnik direktorja za informacijsko podporo Centru vojaških šol.
1994 – 1995 profesor za računalništvo in informatiko v Izobraževalnem centru MORS.
1992 – 1994 višji strokovni sodelavec v Izobraževalnem centru MORS.
1989 - 1992 mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Vodenje projektov in programov:

2008 - Javno zasebno partnerstvo v podjetju na področju R&R dejavnosti
2008 – 2010 Celovito obvladovanje dokumentacije
2006 – 2007 Pregled procesov in reorganizacija podjetja
2005 – 2006 Tehnološki program »Tehnologija za varnost in mir«, vodja programa.
2004 – 2006 Ciljni raziskovalni program »Znanost za varnost in mir«, vodja programa.
2003 – 2005 Poslovno planiranje v Ministrstvu za obrambo, vodja projektne skupine in avtor pravilnika o planiranju v MORS.
2002 – 2004 Strateški pregled obrambe, sekretar integracijske skupine za izvajanje obrambnih reform in vključevanja v Nato.
1999 – 2000 Simulacijski center Slovenske vojske, razvojni projekt, MORS.
1994 - 1998 Simulacijski sistem bojevanja, razvojno - raziskovalni projekt, MORS.