Podaci o predavaču

Ivan Juraga, prof. dr. sc.

e-mail: ivan.juraga@fsb.hr
telefon: +385 1 6168 337

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Katedra za zaštitu materijala
adresa: Ivana Lucica 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.fsb.hr

biografija:
Ivan Juraga je rođen 22. srpnja 1952. godine u Šibeniku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Šibeniku, a studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu upisuje 1971. g. gdje je 1976. g. diplomirao na usmjerenju “Zavarene konstrukcije”. Od 1980. godine radi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na znanstvenom području “Zavarene konstrukcije” pri Zavodu za tehnologiju. Danas je redovni profesori voditelj je Katedre za zaštitu materijala u okviru Zavoda za zavarene konstrukcije.
Od siječnja 2007.godine direktor je Centra za transfer tehnologije, kojeg je osnivač i jedini vlasnik Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
U posljednjih desetak godina poseban interes izučavanja dr. sc. Ivana Jurage je područje zavarivanja visokolegiranih korozijski otpornih čelika, posebno korozijskih pojava u području zavarenih spojeva od tih materijala. Iz tog područja obranio je 10. 02. 1994. g. disertaciju s naslovom “Utjecaj uvjeta zavarivanja visokolegiranih čelika na otpornost prema rupičastoj koroziji”.
Aktivan je član Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja gdje je niz godina bio predsjednik Komisije za školstvo, a potom Komisije za stručni rad. Pet godina, od 1986. do 1990. je bio tajnik HDTZ. Vodio je specijalističke seminare iz različitih područja zavarivanja i sudjelovao u organizaciji brojnih međunarodnih savjetovanja.
Od 01.03.1996. g. preuzeo je dužnost glavnog urednika časopisa “Zavarivanje” kojeg od 1958. g. kontinuirano izdaje Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja.