Podaci o predavaču

Nedjeljko Štefanić, prof. dr. sc.

e-mail: nstefan@fsb.hr

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Katedra za upravljanje proizvodnjom
adresa: Ivana Lučića 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Studij strojarstva završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje je ujedno magistrirao 1990. te doktorirao 1997. obranom disertacije „Optimiranje razmještaja elemenata proizvoljnih oblika pri krojenju materijala”. Radio je u CUO "Ruđer Bošković" kao profesor tehničke grupe predmeta. Od 1988. do 1991 bio je zaposlen u poduzeću „Rade Končar“ kao projektant fleksibilnih sustava, a od 1991. do 1993. obnašao je funkciju voditelja računalnog centra te direktora unapređenja poslovanja u poduzeću „Bratstvo-Tvornica strojeva“.
Od 1993. zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, na Zavodu za industrijsko inženjerstvo, Katedra za upravljanje proizvodnjom gdje je trenutno izvanredni profesor, voditelj laboratorija za operacijska istraživanja, te voditelj na poslijediplomskom studiju smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment. Predaje predmete: „Operacijska istraživanja“, „Višekriterijalno optimiranje i odlučivanje“, „Osnove menadžmenta“, „Strateški menadžment“, „Proizvodni menadžment“, „Menadžment znanja“, „Menadžment rizika“, „Menadžment ljudskih potencijala“. Od 2006. do 2008. bio je predstojnik Zavoda za industrijsko inženjerstvo.
Znanstveni i stručno područje interesa obuhvaća strateški i operativni menadžment u poduzećima, problemi informatizacije poduzeća i optimiranja proizvodnje. Trenutno težište interesa je u području Lean sustava, te radi na projektu „Postizanje poslovne izvrsnosti primjenom Lean sustava u proizvodnim i uslužnim poduzećima Republike Hrvatske“ koji je financira Zaklada Adris, a također je i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva podržalo ovaj projekt. U sklopu svog usavršavanja iz ovog područja, u srpnju 2008. boravio je na Massachusetts Institute of Technology gdje je pohađao seminare o Lean i Six sigmi, te o primjeni Lean-a u razvoju proizvoda. Usko surađuje i sa privredom, te je radio kao u konzulatnt u poduzećima Vodoprivreda Sisak, Hrvatske vode, Auto Zubak, Boral-Pula , Rapid - Virovitica , Dalit - Daruvar, Sintal - Zagreb, TPT – Karlovac, Armirač-Zagreb, Našicecement, ACM-Zagreb, Presečki-Krapina, Ekonerg, HEP.