Podaci o predavaču

Janez Benedičič, dr. sc.

e-mail: janez.benedicic@lecad.uni-lj.si

naziv tvrtke: Fakulteta za strojništvo
adresa: Aškerčeva 6
grad: Ljubljana
poštanski broj: 1000
država: Slovenia
web: www.fs.uni-lj.si/

biografija:
Dr. Janez Benedičič je doktoriral leta 2007 iz področja celovitega razvoja izdelkov na Univerzi v Ljubljani. Že v času podiplomskega študija je kot soavtor pridobil 3 slovenske in 1 evropski patent. S svojim ustvarjalnim strokovnim in raziskovalnim delom na področju razvoja izdelkov nadaljuje v podjetju NIKO d.d. Železniki (4 patentne prijave) in delno na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo.