Podaci o predavaču

Jurica Sorić, prof. dr. sc.

e-mail: jurica.soric@fsb.hr

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Zavod za tehničku mehaniku
adresa: Ivana Lucica 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.fsb.hr

biografija:
Jurica Sorić voditelj je Katedre za mehaniku i čvrstoću, Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Njegova znanstvena djelatnost odnosi se na razvoj numeričkih algoritama u Metodi konačnih elemenata te na razvoj nove bezmrežne (Meshless) metode za numeričku analizu konstrukcija. Voditelj je više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekta. Bio je voditelj ili je sudjelovao u izradi velikog broja stručnih projekata u području numeričke analize konstrukcija. Kao gostujući profesor boravio je na Sveučilištu Ruhr u Bochumu, Sveučilištu Karlsruhe, Tehničkom Sveučilištu Darmstadt, Tehničkom sveučilištu u Beču, te u SAD-u na Kalifornijskom sveučilištu (University of California) Irvine. Član je Uređivačkog odbora međunarodnog časopisa CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences i pridruženi je urednik časopisa Transactions of FAMENA čiji je izdavač FSB Zagreb. Član je Znanstvenog odbora velikog broja međunarodnih znanstvenih skupova. Član je Srednjoeuropskog udruženja za numeričku mehaniku, CEACM. U vremenu od 2005-2008. obnašao je dužnost predsjednika CEACM-a. Trenutno je predsjednik Hrvatskog društva za mehaniku. Objavio je više od 100 znanstvenih radova, od kojih su 23 rada objavljena u CC-časopisima. Održao je veliki broj pozivnih predavanja u zemlji i u inozemstvu. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2000. god. Za knjigu Metoda konačnih elemenata dodijeljena mu je Nagrada J.J. Strossmayer za najuspješnije znanstveno djelo izdano u 2004. godini. 2006. godine dobio je Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) za znanstveno dostignuće u 2005. godini. Član je suradnik HAZU i izvanredni član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.