Podaci o predavaču

Zdenko Tonković, prof. dr. sc.

e-mail: zdenko.tonkovic@fsb.hr

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Zavod za tehničku mehaniku
adresa: Ivana Lucica 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.fsb.hr

biografija:
Zdenko Tonković, izvanredni je profesor na Katedri za mehaniku i čvrstoću, Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od 1991. god., kada se zaposlio na Fakultetu, njegova znanstvena djelatnost vezana je uz razvoj Metode konačnih elemenata i to na područjima razvoja konačnih elemenata za linearnu analizu pločastih konstrukcija, razvoja numeričkih algoritama za elastoplastičnu analizu ljuskastih konstrukcija te algoritama za analizu konstrukcijskih elementa s oštećenjem. Voditelj je projekta: Modeliranje oštećenja i sigurnost konstrukcija. Stručna djelatnost uglavnom se odnosi na rješavanje problema čvrstoće, stabilnosti i cjelovitosti metalnih konstrukcija. Za vrijeme izrade doktorata boravio je 4 mjeseca u Institutu za statiku i dinamiku Sveučilišta Ruhr u Bochumu, SR Njemačka. Objavio je više od 40 znanstvenih radova. Član je Hrvatskog društva za mehaniku (HDM), Central European Association of Computational Mechanics (CEACM) i European Structural Integrity Society (ESIS). Od 2004. voditelj je područja specijalizacije na specijalističkom poslijediplomskom studiju Mehanički proračun konstrukcija. Od 1996. godine, u tri mandata bio je tajnik HDM, a od 2004. tajnik je Hrvatske podružnice za cjelovitost konstrukcija. Od 2002. voditelj je Laboratorija za numeričku mehaniku, a od 2004. zamjenik predstojnika Zavoda za tehničku mehaniku FSB-a.