Podaci o predavaču

Ante Mamić, dipl.oec.

e-mail: ante.mamic@bicro.hr

naziv tvrtke: BICRO d.o.o.
adresa: Planinska 1
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Ante Mamić je zaposlen u Poslovno – inovacijskom centru Hrvatske na mjestu direktora programa VENCRO i IRCRO. VENCRO je program razvoja industrije rizičnog kapitala i u sklopu njega BICRO nastoji osnovati prvi javno-privatni investicijski fond rizičnog kapitala. IRCRO je programa poticanja istraživanja i razvoja kojim se želi ojačati suradnja između znanosti i gospodarstva.
Diplomirao je makroekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je dobio stipendiju za postdiplomski studij sa smjera Politike privrednog razvitka. Kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu drži seminarsku nastavu iz Gospodarstva Hrvatske.