Podaci o predavaču

Zvonko Herold, prof. dr. sc.

e-mail: zvonko.herold@fsb.hr
telefon: +385 1 6168 245

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Katedra za transportne uređaje i konstrukcije
adresa: Ivana Lucica 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.fsb.hr

biografija:
Zvonko Herold rođen je u Osijeku 25. studenog 1953. godine. Osnovnu školu pohađao je u Podravskoj Slatini, a Srednju tehničku strojarskog smjera u Osijeku. Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu upisao je 1974/75. godine, a diplomirao je 1979. godine na usmjerenju Mehaničke konstrukcije s odličnim uspjehom. Po završetku studija zaposlio se u poduzeću "Graditelj" iz Podravske Slatine, te radio godinu dana u Sektoru za razvoj. Od 1. studenog 1980. stalno je zaposlen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu na Katedri za elemente strojeva i konstruiranje kao asistent, od 1998. kao viši asistent, a 2001. godine izabran je za docenta, te 2006. za izvanrednog profesora. Od 2004. godine radi na Zavod za motore i transportna sredstva, pri Katedra za transportne uređaje i konstrukcije. Na FSB-u predavao je kolegije: Tehničku dokumentaciju, Računalnu i inženjersku grafiku, Znanost o konstruiranju, Elemente strojeva, Proračun spojeva konstrukcija, a sad predaje Prenosila i dizala, Tehnologično oblikovanje, Transportne uređaje i Građevinske strojeve. Stručni ispit položio je pred komisijom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske 08. veljače 2000. godine.