Podaci o predavaču

Ivica Smojver, prof. dr. sc.

e-mail: ivica.smojver@fsb.hr
telefon: +385 1 6168 267

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Zavod za zrakoplovstvo
adresa: Ivana Lucica 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.fsb.hr/aero/ismojver.htm

biografija:
Ivica Smojver rođen je 7. veljače 1964. god. u Požegi. Studij strojarstva započeo je po odsluženju vojnog roka 1983. godine. Diplomirao je 1988. godine na usmjerenju Strojarske konstrukcije s izvrsnim uspjehom. Za uspjeh tijekom studija nagrađen je Medaljom fakulteta. Od 1988. zaposlen je na Katedri raketne tehnike TVA “Ivan Gošnjak” u Zagrebu gdje je sudjelovao u nastavnom procesu održavanjem nastave iz predmeta Čvrstoća raketa uz primjenu CAD-a i metode konačnih elemenata. Na Katedri za mehaniku i nauku o čvrstoći Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu zaposlen je od 10. studenog 1991. godine kao znanstveni novak na projektu “Nelinearna analiza tankostjenih konstrukcija” koji je financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, a čiji je voditelj bio prof. dr. sc. Ivo Alfirević. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Delaminacija višeslojnih kompozitnih materijala pod djelovanjem poprečnog udarnog opterećenja" obranio je 1999. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1996. do 2005. godine radi na projektima “Numeričko modeliranje nelinearnih procesa deformiranja tankostjenih konstrukcija” te „Numeričko modeliranje nelinearnih procesa deformiranja konstrukcijskih elemenata“ financiranim od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, čiji je voditelj prof. dr. sc. Jurica Sorić. Od 1998. do 2001. godine voditelj je poticajnog projekta pod nazivom “Numeričko modeliranje delaminacija višeslojnih kompozita”. U vremenu od 1. ožujka do 1. svibnja 1994. boravio je na Institutu za lake i avionske konstrukcije TU Beč gdje je vršio istraživanja u području analize kompozitnih konstrukcija. U vremenu od 1.travnja do 1.srpnja 2005. kao gost istraživač u istoj ustanovi vrši na projektu E317-05-03 istraživanja u području zamorne čvrstoće avionskih kompozitnih konstrukcija u okviru „Austrian Aeronautics Research/Network for Materials and Engineering”.