Podaci o predavaču

Neven Pavković, doc. dr. sc.

e-mail: neven.pavkovic@fsb.hr
telefon: +385 1 6168 545
fax: +385 1 6168 284

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda
adresa: Ivana Lučić 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.cadlab.fsb.hr

biografija:
Neven Pavković rođen je 1962. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (Matematičko-informatički obrazovni centar). Fakultet strojarstva i brodogradnje upisao je 1981. godine. Diplomirao je 1987. godine, na usmjerenju "Strojarske konstrukcije". Za uspjeh u studiju nagrađen je Medaljom FSB-a. Od 1987. do 1988. radio je u poduzeću "Končar - Transformatori" kao konstruktor u odjelu za konstrukciju alata i naprava. Od 1988. do 1991. bio je zaposlen u poduzeću "Končar - Srednji električni strojevi", u odjelu za razvoj konstrukcije. Radio je na poslovima razvoja programske podrške, primjene računala u odjelu konstrukcije i proračuna čvrstoće dijelova elektromotora. U tom razdoblju objavio je dva stručna elaborata. U ožujku 1991. zasnovao je radni odnos na FSB-u, kao asistent za znanstvenu disciplinu "Elementi strojeva i konstruiranje". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Objektno orijentirani pristup modeliranju procesa konstruiranja" obranio je 2000. godine.
Kao autor ili koautor objavio je 30ak znanstvenih i 10ak stručnih radova.