Podaci o predavaču

Damir Salopek, mr. sc.

e-mail: damir.salopek@gmail.com

naziv tvrtke: Končar Energetski trasformatori d.o.o.
adresa: -
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Damir Salopek diplomirao je 1995. godine na usmjerenju Strojarske konstrukcije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
Poslijediplomski studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje upisuje 1997. godine na smjeru Teorija konstrukcija. Magistrirao je 2002. godine radom „Sustav za prepoznavanje uzoraka pri varijantnom konstruiranju“ kod mentora Prof.dr.sc. Doriana Marjanovića.
Kao honorarni asistent sudjeluje je u izvođenju vježbi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
Od 1996. godine radi u tvrtki Končar Energetski transformatori d.o.o. kao konstruktor na poslovima konstrukcije. U periodu od 1999. do 2001. godine aktivno sudjeluje u projektu Uvođenje 3D CAD sustava Pro/ENGINEER u tvrtku Končar Energetski transformatori d.o.o.
Od 2002. godine radi u odjelu Razvoj i istraživanje na poslovima razvoja i održavanja CAD sustava tvrtke gdje se bavi izradom parametarskih modela u CAD programu Pro/ENGINEER kao i njihovom automatizacijom pomoću Java (J-Link) i C/C++ (Pro/TOOLKIT) API-ja za Pro/ENGINEER. Zadnji projekt u okviru razvoja CAD sustava tvrtke je izrada i implementacija PDM sustava tvrtke.