Podaci o predavaču

Marina Dabić, prof. dr. sc.

e-mail: mdabic@efzg.hr

naziv tvrtke: Ekonomski fakultet
adresa: -
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.efzg.hr

biografija:
Marina Dabić diplomirala je 1983., magistrirala 1989. i doktorirala 2000. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na katedri za Ekonomiku poduzeća. Objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim časopisima: International Journal of Materials & Product Technology, Thunderbird Business Review, Mondes et Development, Journal of East-West Business, Journal of World Business itd..
Nositeljica je kolegija na doktorskom studiju i specijalističkom poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i specijalističkom poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Zagrebu. Nositeljica je nekoliko projekta u suradnji sa Oklahoma University USA. Voditeljica je međunarodnog bilateralnog ALIS projekta (University of Strathclyde, Glasgow, Velika Britanija), na Designe manufacturing engineering management u periodu 2001 do 2003. Nositeljica je Tempus projekta Individual Mobility Grant projekt u 2004 godini na (University of Strathclyde, Glasgow, Velika Britanija), na Strojarskom fakultetu, katedri za Design Manufacturing Engineering Management (DMEM).
Uključena je u stvaranje globalne mreže transfera znanja, istraživanja i razvoja i zaštite intelektualnog vlasništva u interdisciplinarnom području neprofitnog konzorcija The RECOOP HST formiranog između medicinskih fakulteta centralne i istočne Europe u suradnji sa Cedars-Sinai Medical Center LA; USA (direktor strateškog menadžmenta). Konzultantica je na Tempus projektu STEAMED Medicinskog fakulteta u Osijeku. Članica je u uredništvu Tehničkog vjesnika (do 2007), Baltic European Management Journal (izdavač Emerald) i Tržišta.