Podaci o predavaču

Milorad Musulin

e-mail: milorad.musulin@power.alstom.com

naziv tvrtke: Alstom Hrvatska d.o.o.
adresa: -
grad: Karlovac
poštanski broj: -
država: Hrvatska

biografija:
Milorad Musulin je 1981. g. diplomirao strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Do 1991. g. radio je u Jugoturbini, Tvornici parnih turbina, kao konstruktor sistema i komponenata parnih turbina, a kasnije i kao rukovoditelj dijela konstrukcijskog ureda. Od 1991. g. radi u ABB na vođenju timova za projektiranje parnih turbina i konstrukciju dijelova plinskih turbina.
Od 1992. g. do 1997.g. bio je na usavršavanju u ABB Švicarska radeći u međunarodnom timu zaduženom za istraživanje i razvoj energetskih plinskih turbina kao što su GT8C2 ,GT11N2 ,GT26B,... Po povratku u Hrvatsku preuzima rukovodeće mjesto u Inženjeringu Alstom Hrvatska d.o.o. vezano za suradnju sa Alstom Švicarska na nivou transfera znanja i nastavku rada na istraživanju i razvoju energetskih plinskih turbina. Zajedno sa svojim timom radio je na nizu zajedničkih projekata sa vodećim centrima unutar Alstom-a kao sto su projekti GT11N2 Barankila i GT26B2.2.
Od 2006.g. postavljen je na mjesto Direktora Inženjeringa Alstom Hrvatska d.o.o. na kojoj se i sada nalazi.