Podaci o predavaču

Zlatko Šimunec

e-mail: zlatkos@cadcam.hr

naziv tvrtke: CadCam Design Centar d.o.o.
adresa: -
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Zlatko Šimunec je prva iskustva stekao još kao student Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu radeći na projektu ''DIGITAL DELAY'' za potrebe Centra SUVAG Zagreb kao projektant uređaja za rehabilitaciju osoba oštećenog sluha.
Nakon diplomiranja, 1981. godine zapošljava se u poduzeću RIZ-Odašiljači, u odjelu Medicinska elektronika, gdje je radio na razvoju medicinskih uređaja, kao što su EKG i EEG aparati te kardiološki monitor i defibrilator. Paralelno i dalje radeći na projektiranju uređaja za rehabilitaciju osoba oštećenog sluha, piše ujedno i programska rješenja te uvodi primjenu računala za potrebe Centra SUVAG Zagreb. U poduzeću RIZ-Odašiljači uvodi prvi CADCAM sustav 1985/6. godine.
Godine 1990. odlazi u samostalne poduzetnike, a u siječnju 1991. otvara vlastito poduzeće CADCAM Design Centar s.p.o., specijalizirano za prodaju i tehničku podršku novih modernih CAD/CAM programskih paketa u elektronici i strojarstvu.
Prvi ugovor sa IBM-om za zastupanje PLM programskog paketa CATIA za područje Hrvatske i Slovenije potpisuje 1995. godine. U međuvremenu upisuje postdiplomski studij pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu s temom ''Angiografsko mjerenje parametara krvnog tlaka i 3D grafička obrada u realnom vremenu''.
Godine 2001. otvara tvrtku CADCAM Lab d.o.o. u Ljubljani kao samostalnu tvrtku za podršku CAD/CAM i IBM CATIA PLM rješenja za područje Republike Slovenije. Godine 2003. otvara tvrtku u Beogradu, a 2006. u Sarajevu, te je to sve zaokruženo 2007. godine osnivanjem CADCAM Grupe, krovne organizacije čiji je CEO i odgovoran IBM-u i Dassault Systemesu za primjenu MCAD (CATIA, Delmia, Simulia, SmarTeam) PLM programske opreme, te Altium-u za ECAD (P-CAD, PROTEL i Altium Designer) programsku opremu na spomenutim područjima.