Podaci o predavaču

Dorian Marjanović, prof. dr. sc.

pozicija: Voditelj Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda
e-mail: dorian@fsb.hr
telefon: + 385 1 6168 432

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Katedra za konstruiranja i razvoj proizvoda
adresa: Ivana Lucica 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.cadlab.fsb.hr

biografija:
Studij strojarstva završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1978. godine. Magistrirao je 1984. s radom "Modeli i metode zapisivanja i interpretiranja strojarskih konstrukcija, a doktorirao 1995. godine obranom disertacije "Implementacija ekspertnih alata u proces konstruiranja" .
Od 1970. do 1975. godine radio je u tvornici "Sila-Rapid" u kontroli kvalitete te konstrukcijskom uredu, a od 1978. g. je zaposlen na Fakultetu. Bio je voditelj CAD laboratorija Fakulteta od 1990.-1998. godine. Od 1998. godine voditelj je Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda u Zavodu za konstruiranje FSB-a.
Znanstveni i stručni interes obuhvaća primjenu računala u konstruiranju, teorije konstruiranja i razvoj proizvoda.