Podaci o predavaču

Dalibor Marijanović, dipl. ing.

pozicija: voditelj programa IRcro
e-mail: dalibor.marijanovic@bicro.hr

naziv tvrtke: BICRO
adresa: Planinska 1
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska
web: www.bicro.hr

biografija:
Rođen je 1972. u Splitu, a diplomirao 1996. godine na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U proljeće 1999. odlazi na usavršavanje u SAD gdje se zapošljava na Odjelu za genetiku i razvojnu biologiju pri sveučilištu Connecticut. Nakon deset mjeseci odlazi na Odjel informatike gdje organizira grupu informatičara za razvoj institucionalnih aplikacija. U prosincu 2000. biva promoviran u projekt managera. Na tom mjestu razvija dva važna administrativna projekta za bolnicu koja su i danas u upotrebi. Na kraju svog boravka dolazi na mjesto zamjenika direktora informatike do povratka u Hrvatsku u jesen 2003. godine. U studenome 2003. zapošljava se na mjestu kadrovskog i financijskog direktora u Poliklinici Sv. Duh 2 u Zagrebu. U poliklinici uvodi optimizaciju poslovnih procesa i materijala korištenih u procesu hemodijalize.

Od svibnja 2005. radi u Poslovnom-inovacijskom centru Hrvatske (BICRO) kao direktor programa IRCRO kojim se potiče istraživanje i razvoj. Tajnik je Međunarodnog društva za primijenjene biološke znanosti.