Podaci o predavaču

Tomislav Filetin, prof. dr. sc.

pozicija: profesor
e-mail: tomislav.filetin@fsb.hr
telefon: +385 1 6168 320

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
odjel: Katedra za materijale i tribologiju
adresa: Ivana Lučića 5
grad: Zagreb
poštanski broj: 1000
država: Hrvatska
web: www.fsb.hr

biografija:
Redoviti profesor u trajnom zvanju na FSB u Zavodu za materijale.
U dodiplomskoj nastavi na FSB voditelj je smjera Inženjerstvo materijala, a predaje kolegije: “Materijali II”, “Materijali u zrakoplovstvu”, “Izbor materijala” i “Recikliranje materijala”, “Modeliranje i simulacije“, “Napredne tehnologije materijala“ i “Novi materijali“. Na poslijediplomskom studiju FSB voditelj je smjera Materijali i nositelj ili sunositelj četiri kolegija.
Bavi se istraživanjima u područjima: izbor materijala pomoću računala, recikliranje materijala, informacijski i ekspertni sustavi, simulacije i modeliranje svojstava i postupaka toplinske obrade materijala. Autor je ili koautor 6 knjiga i udžbenika, uredio je 4 i u njima napisao nekoliko poglavlja te preveo jednu knjigu. Objavio je kao autor ili u koautorstvu više od 110 znanstvenih i stručnih radova, obavio više od 70 ispitivanja i ekspertiza materijala za potrebe industrije, a u timu razvio 18 računalnih programskih sustava i baza podataka. Vodio je 7 znanstvenih projekata i dva tehnologijska projekta i bio suradnik na 9 projekata MZOŠ-a RH. U koautorstvu je prijavio je dva HR patenta.
Dobio je nagradu HAZU (2001) za najviše znanstveno dostignuće u RH za područje tehničkih znanosti i nagradu Sveučilišta u Zagrebu “Fran Bošnjaković” (2003).
Član je suradnik HAZU (od 2004.) i redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 1998.) te bio njezin potpredsjednik od 2000 do 2005. Jedan je od osnivača Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (1992.) i njegov prvi predsjednik. Član je Hrvatskog društva za sustave, Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU i Verein Deutscher Ingenieure.