Podaci o predavaču

Zoran Lulić, prof. dr. sc.

e-mail: zoran.lulic@fsb.hr

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
adresa: -
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Zoran Lulić, rođen 13. 08. 1966. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu redom 1991., 1996. i 2000. godine.
Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1992. godine, a danas je kao izvanredni profesor voditelj Katedre za motore i vozila i pripadajućeg Laboratorija.
Predaje na kolegijima diplomskog i poslijediplomskog studija iz područja motora s unutarnjim izgaranjem (MSUI), motornih vozila i električne opreme motornih vozila.
1995. godine boravio je šest mjeseci na Institutu za motore s unutarnjim izgaranjem Tehničkog Sveučilišta u Grazu.
Autor je 15 članaka u časopisima i 30 konferencijskih članaka.
Vodio je dva projekta financirana od MZOŠ-a, jedan tehnologijski projekt, te nekoliko projekata financiranih od gospodarstva uglavnom s temama koje su povezane s MSUI i motornim vozilima.
Kao stručni ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije za područje motora i motornih vozila sudjeluje u postupcima akreditacije laboratorija.
Dobitnik je nagrade za Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2009. godinu.
Zadnjih nekoliko godina najviše truda je uložio u obnovu, rekonstrukciju i opremanje Laboratorija za motore i vozila pri čemu je u Laboratorij uloženo više od 2 mil. Kn od čega su 3/4 sredstava bila iz vlastitih prihoda.
Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom. Oženjen je i ima kćer i sina.