Podaci o predavaču

Bojan Jerbić

e-mail: bojan.jerbic@fsb.hr

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
adresa: -
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Bojan Jerbić rođen je 13. rujna 1957. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Matematičku gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Na Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1983. godine diplomskim radom: "Kinematička struktura Stanford manipulatora". Magistarski rad pod naslovom "Istraživanje optimalnog redoslijeda sredstava za proizvodnju", obranio je 1987. godine. Kao stipendista Florida State University boravi tijekom 1989. godine na Department of Industrial Engineering, provodeći istraživanja u okviru izrade disertacije i znanstveno-stručnog usavršavanja. Disertaciju pod naslovom: "Interpretacija geometrije CAD modela u projektiranju automatske montaže ekspertnim sustavom", obranio je 1993. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1984. godine radi na Katedri za projektiranje proizvodnih procesa, Zavoda za tehnologiju, FSB-a. Sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta: Projektiranje automatskih montažnih sustava, Istodobno inženjerstvo, Tehnologija montaže, Integrirano inženjerstvo, Umjetna inteligencija, Računalne mreže, Programiranje automata, Inteligentni montažni sustavi, Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava, Vizijski sustavi.
Autor je više od sedamdeset znanstvenih i stručnih radova. Bio je suradnik na projektima: "Istraživanje mogućnosti primjene fleksibilnih radnih struktura u montažnim sistemima" (1987-1990), "Razvoj metoda projektiranja fleksibilnih sistema" (selektivni program, 1990), "Tehnološki procesi automatiziranog sastavljanja" (projekt PR-227), "Optimiranje integrirane proizvodnje tvorevina", područje "Projektiranje fleksibilne montaže" (projekt 2-08-182), "Inteligentno strojno sklapanje" i "Inteligentna automatska montaža". Bio je koordinator CEEPUS projekta "Assembly Automation in Manufacturing Engineering" za Republiku Hrvatsku od 1999. do 2001. godine. Trenutačno je voditelj znanstvenog projekta pod nazivom "Autonomna višeagentna automatska montaža" i voditelj tehnologijskog projekta "Inteligentna stanica za posluživanje automatskog montažnog sustava".
Član je Znanstvenog vijeća za tehnologijski razvoj HAZU, Sekcija Materijali i proizvodno strojarstvo, a od ožujka 2007. godine član je suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Član je IEEE Computer Science i Robotics & Automation. Godine 1990. nagrađen je Medaljom Fakulteta strojarstva i brodogradnje, 1999. godine primio je nagradu The Best Paper Award, za rad ''Collaborative Behavior of Multiagent System in Robotic Assembly'' na 10th International DAAAM Symposium on Intelligent Manufacturing Systems u Beču, a 2002. godine nagrađen je Velikom medaljom Fakulteta strojarstva i brodogradnje.