Podaci o predavaču

Davor Zvizdić

e-mail: davor.zvizdic@fsb.hr

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
adresa: -
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Davor Zvizdić rođen je 1955. godine u Zagrebu. Maturirao je 1974. godine u SAD. Iste godine upisao se na FSB gdje je 1979. godine diplomirao na usmjerenju Termotehnika. Postdiplomski studij upisuje na FSB na usmjerenju "Automatizacija procesnih postrojenja", te nakon položenih ispita 1983. godine uspješno brani magistarski rad pod nazivom "Prilog analizi i rješenju prijelaza topline u rudničkim transformatorima s aksijalnim rashladnim kanalima“. Nastavivši rad na području numeričkog modeliranja i mjerenja prijalaza topline 1986. godine stječe doktorat tehničkih znanosti obranom disertacije pod naslovom "Proračun prijelaza topline prirodnom konvekcijom u vertikalnim rashladnim kanalima“.
Na FSB zaposlen je od 1987. u svojstvu znanstvenog asistenta, od 1991. godine u svojstvu docenta, od 1996. godine u svojstvu izvanrednog profesora, a od 1992g u svojstvu redovitog profesora na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku. U okviru redovnog studija nosilac je više kolegija: Toplinska i procesna mjerenja, Primjena računala, Mjerenja u zrakoplovstvu II, Mjerenja u energetici, a sa drugim kolegama sudjeluje i u izvođenju drugih kolegija.
Voditelj je Laboratorija za procesna mjerenja FSB gdje organizira i vodi brojne vježbe s područja mjerenja temperature, tlaka i protoka kao i mjerenja u okviru znanstvenoistraživačkog rada. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske u okviru laboratorija osniva Nacionalni etalon temperature i Nacionalni etalona tlaka Republike Hrvatske u suradnji sa Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM RH) te od tada vodi njihov razvoj i održavanje. Predstavnik je Republike Hrvatske u Tehničkom komitetu za temperaturu (TC-12) i za tlak (TC-16) Međunarodne Konfederacije Mjeriteljstvo (IMEKO). Predsjednik je Tehničkog odbora za termometriju i toplinsku energiju DZNM RH. Zamjenik je predsjednika Tehničkog odbora TO 163 Toplinska izolacija DZNM RH. Član je Tehničkog odbora TO 11 - Kotlovi i posude pod tlakom DZNM RH.
Aktivan ja na području akreditacije umjernih i ispitnih laboratorija kao ocjenitelj i tutor Njemačkog savjeta za akreditaciju (DAR) te kao organizator brojnih seminara kao pomoć laboratorijima koji se žele akredtirati. Autor je ili koautor dvadeset znanstvenih radova od čega nekoliko na međunarodnim skupovima. Osim znanstvenih izradio je ili surađivao na izradi preko stotinu stručnih radova.
Boravio je na znanstvenim usavršavanjima u CNR Instituto di Metrologia "Gustavo Colonetti" (IMGC) u Italiji, CNAM/BNM-INM Coservatoire des Arts et Metieres u Parizu, i u Physikalish-Techniche Bundesanstalt (PTB) u Njemačkoj.