Podaci o predavaču

Dragan Žeželj

e-mail: dragan.zezelj@fsb.hr

naziv tvrtke: Fakultet strojarstva i brodogradnje
adresa: -
grad: Zagreb
poštanski broj: 10000
država: Hrvatska

biografija:
Dragan Žeželj diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1991., na usmjerenju "Energetika", odjel "Grijanje i klimatizacija". Doktorirao je na istom fakultetu 2007. godine.
Od 1992. do 1995. godine zaposlen je u poduzeću Grijanje, Zagreb, gdje je obnašao poslove samostalnog konstruktora termoenergetske opreme. Od 1995. do 1998 godine zaposlen je u poduzeću Larasystem d.o.o., Zagreb, na poslovima voditelja pojedinačnih radilišta. Zaposlenik Fakulteta je od 1998. Voditelj je Laboratorija za elemente strojeva i konstrukcija i Laboratorija za umjeravanje moment ključeva od 2008. Od 2003. je član, a od 2007. i predsjednik tehničkog odbora DZNM/TO 537 pri Hrvatskom zavodu za norme. Od 2010. godine je član uređivačkog odbora časopisa Acta Graphica (Grafički fakultet u Zagrebu).
Predmet njegova znanstvenog rada su osnovni strojni elementi, poglavito procesi trošenja tijekom uporabe. Kao suradnik sudjelovao je na više tehnologijsko istraživačko-razvojnih projekata, na razvoju i izradi prototipa mjernog lanca za umjeravanje uređaja okretnog momenta, te projektima suradnje s privredom. Kao autor ili koautor objavio je 9 znanstvenih i 8 stručnih radova u Hrvatskoj i inozemstvu, 4 priručnika ili internih skripata, te poglavlje u knjizi.