Podaci o predavaču

Danijel Rohde, dr. sc.

e-mail: danijel.rohde@fsb.hr
telefon: 6168145
gsm:0915504518

naziv tvrtke: FAMENA
odjel: Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda
adresa: IVANA LUČIĆA 5
grad: ZAGREB
poštanski broj: 10000
županija: Zagrebačka
država: Hrvatska

biografija:
Danijel Rohde rođen je 1977. godine u Kutini, Republika Hrvatska. Nakon završene osnovne i srednje Tehničke škole u Kutini, 1996. godine upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Nakon što je diplomirao 2002. godine zaposlen je pri Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu kao znanstveni novak. Od 2002. do 2010. godine aktivno je sudjelovao na nekoliko projekata u suradnji s privredom.
Doktorsku disertaciju "Upravljanje znanjem pri konstrukcijskom oblikovanju" obranio je 27. siječnja 2011. godine. Kao autor ili koautor objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. U svojstvu asistenta sudjelovao je u nastavi izvođenjem vježbi iz različitih kolegija, te kao komentor u izradi više završnih i diplomskih radova na preddiplomskom, dodiplomskom i diplomskom studiju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.