Programi suradnje

Suradnja unutar Hrvatske

Program "Poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama" koji sačinjava niz od pet potprograma i uključuje državne poticaje poduzetništvu utemeljenom na inovacijama i novim tehnologijama. Provedba potprograma RAZUM, TEHCRO, VENCRO, IRCRO i KONCRO povjerena je Poslovno-inovacijskom centru Hrvatske - BICRO d.o.o. Programima se financiraju inovativni tehnologijski projekti s ciljem podizanja konkurentnosti domaćih poduzeća i proizvoda, te stvaranja drugih uvjeta potrebnih za uspješan prijenos znanja. Evaluaciju projekata provodi BICRO. u suradnji s domaćim i međunarodno priznatim stručnjacima iz područja tehnologije. Postupak evaluacije, odabir projekata i dodjela financijskih sredstava u potpunosti su transparentni. informacije o selekcijskom postupku dodjeli sredstava i praćenju rezultata investicije dostupni su na našim mrežnim stranicama.

Više informacija: www.bicro.hr


"Hrvatski program za inovacijski tehnologijski razvitak" (HITRA) koji se provodi u dva potprograma, a jedan od njih - TEST, povjeren je Hrvatskom institutu za tehnologiju HIT d.o.o. Programom TEST financiraju se pretkomercijalne istraživačke djelatnosti na razvoju novih tehnologija (proizvodi/procesi/usluge) do faze izrade originalnih rješenja (prototip, pilot rješenje) te istraživanja koja povezuju temeljne znanosti i njihovu tehnologijsku primjenu, a od značaja su za razvoj industrija i gospodarskih grana. Tehnologijsko je vijeće tijelo HIT-a koje, uz administrativnu i infrastrukturnu potporu HIT-a, vodi TEST. Multidisciplinarni tim stručnjaka okupljenih u Tehnologijskom vijeću uz potporu recenzenata ocjenjuje i odlučuje o projektima od kojih se očekuju komercijalno korisni rezultati te primjena rezultata radi gospodarskoga rasta.

Više informacija: www.hit.hr

Međunarodna suradnja

"Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti Europske Unije" [EU FP7], je glavni instrument EU za financiranje znanstvenog istraživanja i tehnološkog razvoja tijekom razdoblja 2007. do 2013. godine. Strateški cilj EU koji želi postići putem FP7 programa je: Postati najkonkurentnije i najdinamičnije gospodarstvo na svijetu - temeljeno na znanju, sposobno održati gospodarski rast i postići potpuno zapošljavanje uz veći broj zaposlenja i bolja radna mjesta te veću društvenu koheziju. Hrvatska je u ožujku 2007. godine potpisala Ugovor o pristupanju FP7, što će joj osigurati punopravno članstvo u FP7 kroz status pridružene zemlje kandidata, a hrvatskim pravnim i fizičkim osobama mogućnost sudjelovanja u aktivnostima FP7 na svim razinama. Prioritetni podprogrami unutar FP7 jesu:

  • Program Suradnja - više od polovine ukupnog proračuna FP7 biti će posvećeno podršci trans-nacionalne suradnje između sveučilišta, industrije, istraživačkih centara i javnih ustanova, radi postizanja vodstva u glavnih znanstvenim i tehnološkim područjima – ukupno planirana sredstva su 32 milijarde EUR.
  • Program Sposobnosti i mogućnosti - sposobnosti i mogućnosti za istraživanje i inovaciju širom Europe biti će povećane koordinacijom i razvojem istraživačke infrastrukture, kao i podrškom regionalnim istraživačkim klasterima, malom i srednjem poduzetništvu, te razvojem međunarodne suradnje – ukupno planirana sredstva su 4 milijarde EUR.

Više informacija: www.idealist-extend.hr