Modeli suradnje

Na području tehnologija i inovacija Vlada RH je odlučila potaknuti suradnju između znanosti i gospodarstva, povećati produktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva te omogućiti pritjecanje inovacijskih i tehnoloških rješenja u sve sektore gospodarstva. Cilj takve suradnje je razvoj i provedba programa/projekata koji će funkcionalno povezati znanstveno-istraživačke resursa s ostalim dijelovima društveno-gospodarskoga sustava gdje će se stvoriti uvjeti za nastanak novih tehnologija i inovacija (novih proizvoda, proizvodnih procesa i usluga) u skladu s koncepcijom održivoga razvoja i konkurentnosti na globalnom tržištu.

Sukladno smjernicama koje je Vlada RH prihvatila tijekom 2006. godine pokrenuto je nekoliko programa u tu svrhu. Cilj tih programa je uspješna i djelotvorna podrška tehnologijskom razvoju i komercijalizaciji rezultata istraživanja povezivanjem gospodarstva sa znanošću i stvaranjem financijskih, materijalnih i drugih uvjeta postojećim i novoosnovanim trgovačkim društvima kako bi se povećala konkurentnost ili uveli novi proizvodi i usluge, te osvijestila javnost u vezi s vrijednosti znanja, inovacija i novih tehnologija te važnosti poticanja stvaranja rizičnog kapitala i javno-privatnog partnerstva.

Osim povezivanja unutar Hrvatske, Vlada RH ima za cilj integraciju hrvatske znanosti i gospodarstva u europski obrazovno-istraživački i razvojno–tehnologijski sustav na više razina – strateškoj, taktičkoj i operativnoj:

  • uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim znanstvenim i tehnologijskim subjektima te uključivanje u programe međunarodne suradnje
  • uključivanje u FP7 - glavnim instrumentom za financiranje istraživanja u Europi u nadležnosti Europske komisije
  • programi međunarodne i međuregionalne suradnje usmjereni na tehnološki razvoj i razvoj inovativnoga poduzetništva
  • poticanje poslovne suradnje između hrvatskih i stranih poduzeća, tehnološkoga transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja
  • uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnologijskoga poduzetništva

Centar za razvoj proizvoda kao jednu od svojih glavnih zadaća vidi u edukaciji i uključivanju svojih partnera u programe Vlade RH, te će u tu svrhu promicati suradnju sa institucijama kojima je povjereno provođenje pojedinih programa.