Savjet Centra

Izvor Grubišić, prof.dr.sc., Fakultet strojarstva i brodogranje, Zagreb


Dorian Marjanović, prof.dr.sc., Fakultet strojarstva i brodogranje, Zagreb


Luka Mjeda, dipl.ing., Centar za dizajn - Hrvatska Gospodarska Komora, Zagreb


Bruno Rogić, dipl.ing., Alstom Hrvatska, d.o.o. Karlovac


Mladen Balija, dipl.ing., Elektrokontakt d.d Zagreb