Vođenje centra

Centar za razvoj proizvoda
Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb

tel. + 385 1 6168 432
fax. + 385 1 6168 284

e-mail: crp@fsb.hr


Voditelj projekta:
   prof.dr.sc. Dorian Marjanović, dipl.ing.

Izvršni voditelj projekta:
   dr.sc. Mario Štorga, dipl.ing.

Poslovna tajnica projekta:
   Vlasta Klaić, prof.